Welkom op de website van

Actuarial

Advice

Over Actuarial Advice

Actuarial Advice B.V. is in december 2013 opgericht door Marc Simon Visser. Actuarial Advice richt zich op het geven van actuarieel advies op verschillende werkgebieden.

Strategisch advies

Ontwerpen van nieuwe pensioenregelingen en pensioenproducten, onderzoek naar en begeleiding van liquidatie van pensioenfondsen, wijzigen financieringsmethodiek.

Strategisch advies

Presentaties en trainingen

Informatieve presentaties, discussie bevorderende presentaties, basistrainingen, specifiek ontwikkelde experttrainingen.

Presentaties en trainingen

Projectleiding en ondersteuning

Inhoudelijke en procesmatige projectleiding en/of ondersteuning bij projecten, in 2014 voornamelijk omzetten pensioencontracten naar nieuw FTK.

Projectleiding en ondersteuning

Risk management

Analyse van de huidige risk framework en geïmplementeerde processen, voorstellen voor verbeteringen, ondersteuning bij implementatie.

Risk management

Actuarieel Advies

Actuarieel advies is een breed begrip en in principe kan Actuarial Advice ingezet worden op alle actuariële werkgebieden en gerelateerde risk management vraagstukken. Onderstaand zijn enkele onderwerpen beschreven waaraan gedacht kan worden. Dit zijn onderwerpen waarbij Actuarial Advice toegevoegde waarde kan bieden aan uw organisatie.

Het nieuwe FTK

Het nieuwe financieel toetsingskader (FTK) betekent dat alle pensioenfondsen de komende tijd aan de slag moeten met nieuwe wet- en regelgeving. Dit betekent niet alleen het omvormen van de pensioenregeling, maar ook aanpassingen doen aan de administratie, communicatie, documentatie, beleggingsbeleid en risk management beleid. In korte tijd moet de gehele (uitvoerings)organisatie worden doorgelicht en waar nodig aangepast. Dit vergt een goede planning en afstemming met alle betrokkenen. Actuarial Advice ondersteunt u graag met het opzetten van een projectplan, overleg met betrokkenen en implementatie.

Financieringsopzet

De doorsneepremie staat onder druk. Het is bij actuarissen al langer bekend dat jongeren te veel betalen en ouderen te weinig als gekeken wordt naar de opbouw van pensioenaanspraken. Het lijkt nu dat in de pensioendiscussies dit een belangrijk thema gaat worden. Het is dan ook goed om te kijken wat de impact van andere financieringsmethodieken kan hebben op uw regeling. Actuarial Advice ondersteunt u graag bij dit onderzoek naar alternatieven voor de huidige financieringsopzet.

Productontwikkeling

Met de komst van het nieuwe financieel toetsingskader (FTK) lopen de verzekerde regelingen en pensioenregelingen aangeboden door pensioenfondsen steeds verder uit elkaar. Het is daarom van belang voor verzekeraars om te onderzoeken op welke wijze de pensioenmarkt kan worden bediend. Er is een duidelijke trend zichtbaar naar individueel DC (‘defined contribution’), maar daarnaast willen deelnemers graag zekerheid over hun oudedagsvoorziening. Dit biedt de mogelijkheid om nieuwe producten te ontwikkelen, die zo goed mogelijk aansluiten bij deze wensen. Actuarial Advice denkt graag mee met de ontwikkeling van nieuwe pensioenproducten en ondersteunt u graag met de implementatie van deze producten.

Procesverbetering

In veel organistaies is de waan van de dag het belangrijkste. Er is geen of weinig tijd om kritisch naar de eigen bedrijfsprocessen te kijken. Dit betekent dat structurele verbeteringen moeilijk zijn te signaleren of lastig te implementeren. Actuarial Advice biedt graag een helpende hand om het proces te analyseren, verbeteringen voor te stellen en in samenwerking met de medewerkers verbeteringen te implementeren.

Medewerkers

Marc Simon Visser

EXECUTIVE CONSULTANT

Lees meer


Marc Simon Visser


Marc Simon Visser heeft uitgebreide ervaring opgedaan in het advies geven aan verschillende ondernemingen, waaronder verzekeraars en pensioenfondsen. Hij heeft deze ervaring opgedaan bij Towers Watson, PwC en KPMG. Naast praktijkervaring kan hij steunen op de opleidingen die hij heeft gevolgd: Graag licht hij zijn ervaring toe in een persoonlijk gesprek, waarin direct kan worden ingegaan op de meerwaarde die hij kan bieden voor uw onderneming.


Adresgegevens

  • Actuarial Advice B.V.
  • Keizersmantel 61
  • 3863 GA Nijkerk
  • 06-38903284

Links          

Contactformulier